Loading...
KREDİ DESTEK 2018-04-13T15:52:00+00:00

Yaşadığınız Her Yerde Biz Varız…

Kredi ve Destekler

Kentsel dönüşüm kapsamında binalarla ilgili kat sözleşmeler ve inşaat faaliyetleri birçok vergi ve harçtan muaf tutulmuştur. Sıralama olarak noter harçları, tapu harçları, belediye harçları, damga vergisi ve diğer vergilerden muaftır.
Kira yardımı olarak 2018 yılı için tasarlanan ücret 960 Türk lirasıdır. Ayrıca, kira yardımı alabilmek için riskli yapıdaki dairede ikamet edilmesi ve elektrik, doğalgaz, telefon faturalarından en az birisinin malik üzerine olması aranır. Yardım süresi riskli alan dışındaki yapılarda 18 aydır. Riskli alanlarda kira yardım süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere aylık kira bedelinin 2 katı kadar kira yardımı yapılır.

KİRA YARDIMLARI

Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında, ilgililere ödenmek üzere İdare ve TOKİ hesabına,
Riskli alan dışındaki riskli yapılarda, talebin Kentsel Dönüşüm ve İl Müdürlüğünce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililere ödenmek üzere idarenin hesabına yapılır.

FAİZ DESTEĞİ

Kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir. Bu bankalar;
İş Bankası, DenizBank, AKBANK, HALKBANK, Türkiye Finans, VakıfBank, YapıKredi, BANKASYA, TEB, Garanti, Şekerbank, alBaraka, KUVEYTTÜRK, ZİRAAT BANKASI, FİNANSBANK, ING BANK, A Bank olarak belirlenmiştir.

Yaşadığınız Her Yerde Biz Varız…